Politik

Vårt arbete har alltid varit ett politiskt ställningstagande

B K R O Kraft Force skapades, för att vi ansåg att barn och kvinnorätts frågor inte prioriterades i det svenska samhället. Att utsatta kvinnor och barn varje dag tvingas lida, för att vi inte har ett tillräckligt bra rättssystem. Fortfarande är vårt arbete med barn och kvinnor eftersatta, om man jämför med internationella mått. Fortfarande misslyckas samhällt att trygga utsatta människor. 

För B K R O är rättvisa och trygghet en mänsklig rättighet! När vi ser på det svenska samhället, så ser vi också den politiska kartan och vad som genomsyrar samhället. På samma sätt ser vi omvärlden i alla olika politiska färger. Förändring kräver också politiskt ställningstagande. Vi som arbetar med B K R O har det gemensamt att vi har socialistiska värderingar, men i grunden har vi lika respekt för alla politiska partier. För en god politk kräver också samarbete och ömsesidig respekt.

 

Välkommen

Till vår gemensamma sida

för B K R O Kraft Force

www.bkrokraftforce.me

 

/5ba4b8c9-1f52-4223-89ce-49adf8524462.jpg

 

Där ingår även

www.bkro.eu

www.bkrobarn.eu

 

/5ba4b8c9-1f52-4223-89ce-49adf8524462.jpg

Facebook

 

/5ba4b8c9-1f52-4223-89ce-49adf8524462.jpg

Nyhetsbrev