Likheterna mellan invasionerna av Irak och Ukraina

 

För 20 år sedan gjorde George W Bush samma fatala felkalkyl som Vladimir Putin i dag. Han startade ett olagligt krig helt i onödan med fruktansvärda konsekvenser. Mycket talar för att Bush invasion av Irak formade Putins beslut att angripa Ukraina.

Precis som Rysslands invasion av Ukraina så byggdeGeorge W Bush upp sitt krig under lång tid. Han lät sin utrikesminister Colin Powell i FN:s säkerhetsråd presentera vad som påstods vara bevis för att Iraks diktator Saddam Hussein skaffat sig massförstörelsevapen.

Men när världen inte lät sig övertygas att godkänna en invasion satte Bush istället ihop en koalition av villiga länder. Storbritanniens Tony Blair hoppade på tåget trots omfattande protester på hemmaplan.

In i det sista försökte världen stoppa den amerikanska invasionen. Svenske nedrustningsexperten Hans Blix skickades till Irak för att tillsammans med ett stort antal vapeninspektörer hitta bevis för att det fanns massförstörelsevapen i Irak. Han hittade inga.

Men George W hade redan bestämt sig. Till slut var kriget oundvikligt. Men lika orättfärdigt och onödigt som Putins invasion av Ukraina.

Precis som Putin i dag hade Bush tänkt sig ett blixtkrig. De amerikanska trupperna skulle rulla in över Irak, störta den avskydde diktatorn och mötas av folkets jubel.

Men precis som Putin hade han fel. Visserligen deklarerade Bush ”Mission accomplished” efter sex veckor. Sanningen var snarare att kriget precis hade börjat.

2011 började USA dra sig tillbaka efter att 4 500 amerikanska soldater stupat och irakier i hundratusental avlidit av krigets följder med brist på mediciner, mat, el och rent vatten.

Istället för att bekämpa islamistisk terrorism lade Bush grunden för terrorgruppen al-Qaidas verksamhet i Irak som sedermera blev Islamiska Staten.

Irak blev inte det demokratiska skyltfönster mot arabvärlden som Bush hade tänkt. Snarare ett avskräckande exempel.

Bushs lögnaktiga motivation för kriget både retade och inspirerade Vladimir Putin. Han, och många med honom, undrade hur det kunde komma sig att det var ok för USA att utan FN:s godkännande invadera ett annat land och byta ut dess ledare.

Samtidigt var det sannolikt här ett frö såddes i Putins hjärna. Möjligheten att Ryssland kunde göra precis samma sak som USA. Invadera ett annat land för att tillvarata sina egna nationella intressen. Eller som i Bush fall; störta en ledare som hämnd för att hans pappa, Bush den äldre, inte ville slutföra jobbet under det av FN sanktionerade Gulfkriget 1991 för att kasta ut Irak ur Kuwait.

Bortsett från att störta Saddam nådde George W inget av USA:s strategiska syften. Istället för att skapa ordning i oljelandet Irak utbröt totalt kaos. Istället för att bygga en stabil demokrati släppte USA loss de sekteristiska konflikterna mellan sunnimuslimer, shiamuslimer och kurder.

USA:s ärkefiende Iran har i dag ett stort inflytande i Irak där politiskt kaos fortfarande råder även om säkerhetsläget är något bättre än under de många år USA hade tiotusentals soldater stationerade i landet.

Putin verkar inte ha lärt sig något av Bushs misstag. Snarare har han successivt bestämt sig för att Ryssland har rätt att agera militärt när man anser sina nationella intressen hotade.

Han tyckte sig få nya bevis för att västvärlden agerar som den vill när man utnyttjade beslutet i FN:s säkerhetsråd att inrätta en flygförbudszon över Libyen 2011 till att störta diktatorn Moammar Gaddafi. FN hade bara sagt ja till att förhindra att Gaddafi genomförde ett folkmord på sig egen befolkning.

 

Putins mål med invasionen i Ukraina var inte att skapa ett demokratiskt skyltfönster i sitt grannland. Istället att hindra att ett sådant etablerades vid Rysslands gräns.

Men rent principiellt finns det många likheter mellan George W:s invasion av Irak och Putins dito av Ukraina. Tyvärr banade Bush folkrättsvidriga agerande vägen för Putins invasion.

Irak lever fortfarande med konsekvenserna av Bush beslut. Ukraina och Europa kommer att få leva med följderna av Putins orättfärdiga krig minst lika länge.

 

Fakta Vladimir Putins karriär

Vladimir Putin växte upp i Sankt Petersburg, och rekryterades som 23-åring till den sovjetiska säkerhetstjänsten KGB.

Han kom till Moskva 1996 och arbetade i presidentadministrationen. 1998 blev han chef för nya säkerhetstjänsten FSB, året därpå premiärminister.

Dåvarande presidenten Boris Jeltsin utsåg Putin till sin efterträdare, och då Jeltsin plötsligt avgick 31 december 1999 fick Putin ta över som president.

Putin har därefter omvalts med starkt stöd, men mellan 2008 och 2012 gjorde konstitutionen det omöjligt för honom att ställa upp i presidentvalet. Hans efterträdare, Dmitrij Medvedev, fick kliva in som president och Putin blev premiärminister. Samtidigt genomfördes författningsändringar så att Putin kunde återväljas, vilket han gjordes 2012.

Putin har kallat Sovjetunionens sammanbrott för 1900-talets största geopolitiska katastrof. Han har också aktivt strävat efter att göra Ryssland till en stormakt. Han har också motverkat Europeiska unionens och Natos utvidgning till länder i Östeuropa.

Putin vann presidentvalet 2018, och har sedan dess sett till att ändra konstitutionen så att han kan sitta kvar som president i ytterligare två mandatperioder.

(Källa: Nationalencyklopedin)

 

www.sverigesmangfald.site

 

 

20 Mar 2023

Välkommen

Till vår gemensamma sida

för B K R O Kraft Force

www.bkrokraftforce.me

 

/5ba4b8c9-1f52-4223-89ce-49adf8524462.jpg

 

Där ingår även

www.bkro.eu

www.bkrobarn.eu

 

/5ba4b8c9-1f52-4223-89ce-49adf8524462.jpg

Facebook

 

/5ba4b8c9-1f52-4223-89ce-49adf8524462.jpg

Nyhetsbrev