Därför måste Koran bränningarna upphöra omedelbart

Yttrandefrihet är inte rätten att ovillkorligt få agera ut sina politiska uppfattningar hursomhelst och var som helst. Att bränna en religiös skrift utanför en församling är inte ett debattinlägg – det är ett uttryck för förakt!

Enskilda människor tar sig rätten att påverka Sveriges framtid på ett oroväckande vis. Definitivt är det vikrigt att få tänka fritt och yttrandefriheten är i sak viktig. Men när det kommer till att kritisera heliga skrifter och religioner, så måste en gränsdragning göras. 

Sverige ger nu fritt spelrum åt utländska krafter som vill destabilisera det svenska samhället och undergräva svensk säkerhetspolitik. Vi gör det genom att i samband med debatten om bokbränningar göra yttrandefrihetens absoluta rätt att få uttrycka sin åsikt till liktydig med rätten att var som helst och hursomhelst agera som man vill. Det hotar svensk säkerhet – vilket i veckan klargjorts med stort allvar av regeringen och av Säpo – liksom värdet av respekt för oliktänkande och förtroende mellan alla som lever i Sverige. 

Kärnfrågan är skillnaden mellan yttrandefriheten som en oförytterlig rättighet och rätten att utan begränsningar agera för sin uppfattning.

För att ta ett exempel; yttrandefriheten kräver inget tillstånd men för demonstrationsrätten finns sådana krav. Demonstrationsrätten är i sin tur en annan sak än rätten att tvinga på andra sin uppfattning, uttrycka sitt förakt eller hetsa mot dem. Begränsningar i dessa avseenden begränsar inte din yttrandefrihet, men väl hur du får agera på allmän plats och mot andra människor.

En fundamental skillnad mellan yttrandefriheten och demonstrationsrätten är censurförbudet som innebär att ett yttrande endast kan prövas i efterhand medan en demonstration på allmän plats enligt lag kan nekas i förväg.

Det vore därför bra om det mest högstämda värnandet av bokbränningar utgick från den brutala verklighet som hotar vårt samhälle. Nazisternas bokbränningar skulle självfallet kunnat ses som ett uttryck för deras yttrandefrihet när det gällde synen på liberala värden och judisk litteratur. Det är dock få som skulle vilja betrakta det så.

Om muslimska brödraskapet utanför koptiska bostadsområden och kyrkor i Kairo bränner biblar för att uttrycka sitt förakt mot kristna är det få som ser att det är den egyptiska yttrandefriheten triumferar. Om Nordiska motståndsrörelsen bränner judisk litteratur utanför judiska skolor eller marscherar utanför synagogor är det självfallet inte ett uttryck för vare sig teologisk diskussion eller åsikter om judisk tro utan om förakt och hån mot judar.

Utländska aktörers bränningar av Koranen för att hetsa och föda hat i det svenska samhället, och mot Sverige, samt underminera den svenska Natoprocessen är lika lite en självklar konsekvens av svensk yttrandefrihet. Sådana demonstrationer har i stället som syfte att motverka den yttrandefrihet vi vill värna mot yttre hot. 

Föreställningen att rätten att uttrycka sin uppfattning förutsätter en absolut rätt att göra detta var som helst och oberoende av sammanhanget är fel. Det är också fel att betrakta varje begränsning i hur man får agera för sina åsikter som en inskränkning av yttrandefriheten. Ingen har till exempel en självklar rätt att bli publicerad eller intervjuad bara för att man ställer krav på detta. Man får inte heller bränna sopor på torget för att protestera mot kommunens avgifter, mot miljöförstöring eller för att kräva en viss klimatpolitik, lika lite som man får klistra sig fast på gator eller förstöra konstverk. 

Begränsningen av hur och var man får demonstrera är i en demokratisk rättsstat inte en begränsning av yttrandefriheten, än mindre ett förbud mot att uttrycka en uppfattning. Det borde vara självklart att polisen i sin tolkning av ordningslagstiftning ska kunna begränsa var man utför olika handlingar av hänsyn såväl till lokal säkerhet, rikets säkerhet och med hänsyn till allmän ordning. Syftet och sammanhanget är betydelsefullt. Det gäller inte minst när det är uppenbart att valet av plats har en annan funktion än att föra fram eller diskutera en uppfattning.

 

www.sverigesmangfald.site

www.diversity.name

 

31 Jul 2023

Välkommen

Till vår gemensamma sida

för B K R O Kraft Force

www.bkrokraftforce.me

 

/5ba4b8c9-1f52-4223-89ce-49adf8524462.jpg

 

Där ingår även

www.bkro.eu

www.bkrobarn.eu

 

/5ba4b8c9-1f52-4223-89ce-49adf8524462.jpg

Facebook

 

/5ba4b8c9-1f52-4223-89ce-49adf8524462.jpg

Nyhetsbrev