Barns rätt till trygghet

Alla barn i Sverige och i världen har rätt till att få växa upp i trygghet och med värdighet. Alla barn har rätt att vara önskade och älskade och respekterade. Alla barn har rätt att växa upp under värdiga former.

Det är vår övertygelse, att om barn får växa upp med dessa uppfyllda kriterier så skulle också vår värld vara mer harmonisk. Ett älskat barn kan själv ge kärlek, ett respekterat barn kan själv respektera sina medmänniskor.

Men detta är det ideala samhället och långt ifrån verkligheten. Vi lever i en svår värld där  vuxna inte alltid finner sin plats, vi lever med krig, våld i nära relationer och vi lever med förtryck och med stora klasskillnader och ekonomisk utsatthet. Därför är det svårt för många barn att finna sin plats i sammanhanget. I familjen, i skolan och bland vänner.

I synnerhet nu när vi lever i en ekonomiskt mycket pressad tid, med en lågkonjunktur som pressar människor till det yttersta. Med hutlösa mat och elpriser, som rubbar många familjers ekonomier. Plötsligt finns inte utrymme för annat än just de basala behoven.

Vi har också precis kommit ur en svår pandemi, så för barn och unga kommer prövningarna tätt. Och det kan vara väldigt svårt att förstå. Framförallt som många barn redan nu drabbats av både pandemin och lågkonjunkturen. Fattigdom skapar utanförskap och många gånger psykiskt lidande.

Ekonomiskt svåra tider kan generera i arbetslöshet, missbruk och andra svåra prövningar. Och i allt detta finns barnen och ungdomarna, som till varje pris behöver trygghet. 

Barn och unga får aldrig glömmas, utan alltid sättas i främsta rummet.

B K R O Barn

2 May 2023

Välkommen

Till vår gemensamma sida

för B K R O Kraft Force

www.bkrokraftforce.me

 

/5ba4b8c9-1f52-4223-89ce-49adf8524462.jpg

 

Där ingår även

www.bkro.eu

www.bkrobarn.eu

 

/5ba4b8c9-1f52-4223-89ce-49adf8524462.jpg

Facebook

 

/5ba4b8c9-1f52-4223-89ce-49adf8524462.jpg

Nyhetsbrev